Kulüpler

Eğitsel Kulüpler haftada beş günlük zaman çizelgesi içinde yer alır. Öğrencilerimiz Müzik,Görsel Sanatlar,Beden Eğitimi bölümlerinde seçimler yaparak sanatsal, sportif ve akademik etkinlik alanlarında özgürce deneyimler yaşama fırsatı bulurlar. Amacımız, Kulüp etkinlik alanlarında öğrencilerimizin ilgi ve yetenek alanlarını tanımalarını sağlama, yaratıcılıklarını geliştirme ve eğitimi zenginleştirilmiş bir formda sunabilmektir.

YÜZME KULÜBÜ

Kolejimizin nizami yarı olimpik yüzme havuzu tesislerinde ve spor salonlarında nazari- tatbiki –teknik- modern yüzme öğrenimi yapılır. Tanınmış yüzme hocaları nezaretinde yüzme dersleri okul ders saatleri dışında ve tatil günlerinde yürütülür. Yapılacak ulusal ve uluslar arası yarışlarda dereceye girecek şekilde yüzücü öğrenciler yetiştirilir. Yüzme Kulübü Yöneticiliğine Nilay ŞİMŞEK getirilmiştir.

  • Nilay Şimşek
    Kadıköy Kız Lisesi mezunu olan Nilay Şimşek Galatasaray Kulübü’nün  lisanslı yüzücüsüdür. İngilitere’de “International Scholl ” Dil Eğitim Merkezinde eğitim görmüştür. Ahmet Şimşek Koleji’ndeki  öğrencilerimizin yüzme eğitiminin başında olup bu bölümün “Yüzme Eğitim Koordinatörlüğünü” yapmaktadır.

MÜZİK KULÜBÜ

Müzik Kulübünün Başkanı Kurucu Temsilcisi YASEMİN KUMRAL ŞİMŞEK’tir. Öğrencilerimiz, yetenekleri doğrultusunda bir müzik aleti (enstürman) çalmaya yönlendirileceklerdir. Örnek : (Keman, piyano, gitar) bunlara ilaveten, isteyen öğrenciler okul korosu, okul orkestrası ve müzikal gösterilerde yer alacak, çeşitli ödüllerle taltif edileceklerdir.

TİYATRO KULÜBÜ

Tiyatro Kulübünde değerli tiyatro sanatçıları ve eğitim üyeleri vasıtasıyla tiyatro dersleri verilir. Kolejimizde tertip edilecek tiyatro – müsamere ve çeşitli sahne gösterilerine iştirak edilir. Öğrencilerimiz ; 1- Oyunculuk 2- Sunuculuk 3- Güzel Konuşma eğitimi alıp edindikleri bilgileri uygulamalı tatbik edeceklerdir.

FOLKLOR KULÜBÜ

Folklor Kulübünde kurumca seçilecek yörelerin oyunları öğretilir. Okul şenliklerinde ve törenlerinde folklor gösterisi yapacak ve halk dansları oynayacak ekipler seçilir, yetiştirilir. Okullar arası folklor yarışlarında dereceye girmek için çalışılır. Derece alanlar uluslar arası yarışlara katılmak için organizasyonlara iştirak ettirilir. Bu faaliyetler için tanınmış folklor hocalarıyla çalışılır.

FUTBOL KULÜBÜ

Kolejimizin kapalı spor salonunun futbol bölümünde tanınmış antrenörler nezaretinde futbol eğitimi verilir. Yetenekli öğrenciler seçilip bir üst derece futbol eğitimi ile yetenekleri geliştirilir. Koleje futbol takımı kurulu diğer okullar da yapılacak futbol turnuvalarına iştirak ettirilir. Derece alanlara ödüller verilerek ve futbol malzemesi temin edilerek teşvik edilir. Futbol Kulübü Yöneticiliğine Genel Koordinatör Tuncay ŞİMŞEK getirilmiştir.

VOLEYBOL KULÜBÜ

Kolejimizin kapalı spor salonunun Voleybol bölümünde tanınmış antrenörler nezaretinde voleybol eğitimi verilir. Yetenekli öğrenciler seçilip bir üst derece voleybol eğitimi ile yetenekleri geliştirilir. Koleje voleybol takımı kurulu diğer okullar da yapılacak voleybol turnuvalarına iştirak ettirilir. Derece alanlara ödüller verilerek ve voleybol malzemesi temin edilerek teşvik edilir. Voleybol Kulübü Yöneticiliğine Genel Koordinatör Tuncay ŞİMŞEK getirilmiştir.

BASKETBOL KULÜBÜ

Kolejimizin kapalı spor salonunun Basketbol bölümünde tanınmış antrenörler nezaretinde basketbol eğitimi verilir.Yetenekli öğrenciler seçilip bir üst derece basketbol eğitimi ile yetenekleri geliştirilir.Koleje basketbol takımı  kurulu diğer okullar da yapılacak basketbol turnuvalarına iştirak ettirilir.Derece alanlara ödüller verilerek ve basketbol malzemesi temin edilerek teşvik edilir.Basketbol Kulübü Yöneticiliğine Genel Koordinatör Tuncay ŞİMŞEK getirilmiştir.

SATRANÇ KULÜBÜ

Öğrencilerimizin satranç oyunu ile matematik ve muhakeme kabiliyetlerini artırması için satranç oyununu oynamaları teşvik edilir. Tüm satranç malzemeleri okulca temin edilir. Okulda satranç turnuvaları tanzim edilerek öğrenciler arasında heyecan yaratılır. Derece alanlar ödüllendirilir. Diğer kulüplerce açılan yarışlara iştirak ettirilir. Satranç Kulübü Yöneticiliğine Nilay ŞİMŞEK getirilmiştir.

BALE - JİMNASTİK KULÜBÜ

Kolejimizde normal eğitim ve öğretim programı dışında öğrencilerimizin estetik ve zinde bir vücuda sahip olmaları için eğitilmiş bale ve jimnastik hocaları nezaretinde bale dersleri ve jimnastik dersleri alırlar. Kolejin muhtelif gösterilerinde ve törenlerinde veya tiyatro ve müsamere programları başında veya sonunda veya yılsonu şenliklerinde gösteriler yapmak için yetiştirilirler. Bilhassa küçük sınıflara bale, büyük sınıflara aletli jimnastik hareketleri öğretilir. Bu cazip gösteriler kolejin dışında yapılacak etkinlik ve oyunlarda da sergilenir. Bale-Jimnastik Kulübü Yöneticiliğine Genel Koordinatör Altay Murat ŞİMŞEK getirilmiştir.

GÖRGÜ KURALLARI KULÜBÜ

Kolejimizde yetişen her öğrencinin toplum içinde, bütün hayatı boyunca mükemmel etkileyici birer birey olarak imaj sahibi olması için bütün görgü kurallarını bilmesi ve tatbik etmesi gerekir. Misal olarak selamlamaktan – taktimden- çatal bıçak tutmaktan – kravat ve papyon bağlamaya kadar – giyim kuşam – nezaket – toplum içinde hareket kurallarını bilmesi gerekir. Kolejimizin önem verdiği mükemmel insan yetiştirme faaliyetleri arasında en önemlisi görgü kurallarına sahip olmaktır. Yalnızca Türkçe değil ayrıca İngilizce kelime ve deyimlerle görüşme – karşılama – saygın konuşma kurallarını öğretmek ve öğrenmek okulun ve öğrencilerin görevidir.

RESİM - KARİKATÜR- FOTOĞRAF KULÜBÜ

Medeni toplumda, sosyal hayatta resim- karikatür’ün önemli yeri inkar edilemez. Kolejimiz bu yüzden resim – fotoğraf – karikatür faaliyetlerini öğrenciler tarafından yürütülmesine önem vermektedir. Bu kulübün başına Türkiye çapında karikatür çizen ve kolejimizde yıllardan beri Karikatür dersi veren Raşit YAKALI hocayı getirmiştir. İsteyen öğrenciye Raşit YAKALI’nın yazdığı kitap hediye edilecektir. Yıl boyunca müsait ders saatlerinde öğrencinin isteğine göre resim – karikatür- fotoğraf dersleri verilecektir. Sınıflarda okutulan Görsel Sanatlar dersleri bu kulüpte yetenekli öğrenciler tarafından daha da geliştirilerek gösterilecektir. Yetenekli öğrencilere her türlü kolaylıklarla bu dallarda gelişmeleri sağlanacaktır.

GEZİ KULÜBÜ

Kolejimizin öğrencilerinin toplu halde veya sınıf sınıf müzelere, bale, tiyatro ve operaya, doğal güzellikleri olan yerlere gezi yapmaları temin edilecek, bu kulübe üye olan öğrenciler gezi ile ilgili programlarını ilgili öğretmenlerle birlikte hazırlayacaklardır. Gezi Kulübü Yöneticiliğine Genel Koordinatör Altay Murat ŞİMŞEK getirilmiştir.

MATEMATİK KULÜBÜ

İlginç matematik projeleri hazırlanır. Matematik tarihçesi incelenir. Oyunlarla matematik sevdirilir.Basit şifreleme öğretilir. Üniversite hocalarıyla  matematik ile ilgili röportaj yapılır.

MENTAL ARİTMETİK KULÜBÜ

Mental aritmetik kulübümüzde uyguladığımız abaküs temeli,zihin gelişim programı olan Mental aritmetik eğitimi,çocukların sağ ve sol beyinlerinin koordineli bir şekilde çalışmasını sağlayarak,çocukların beyin kapasitelerini ve hızlı öğrenme   becerilerini geliştirmektedir.Böylece çocuklar okulda diğer derslerini de daha çabuk algılar ve öğrenir. Bu beceriler sayesinde  hafıza güçleri  gelişen çocuklar derslerde öğrendikleri bilgileri de kolay kolay unutmazlar.Dikkat ve odaklanma  kapasiteleride artar.Anasınıfından itibaren Mental Aritmetik derslerimiz uygulanmaktadır.

ÇEVRE KULÜBÜ

Kolejimizin öğrencilerine toplu halde veya sınıf sınıf müzelere, bale, tiyatro ve opera’ya, doğal güzellikleri olan yerlere gezi yapmaları temin edilecek, bu kulübe üye olan öğrenciler gezi ile ilgili programlarına ilgili öğretmenlerle birlikte hazırlayacaklardır. Çevre kulübü öğrencilerine çevreyi korumayı ve çevre bilincini aşılamak. Okulda çevremizi korumayı temiz tutmayı kavratmak. Geri dönüşümün önemini ve geleceğimiz için gerekliliği kavratmak. Geri dönüşebilen maddelerin farkına varmalarını sağlamak amaçlanır.

BİLİM VE TEKNOLOJİ KULÜBÜ

Gençlerimizin bilim ve teknoloji alanındaki kabiliyetlerini ortaya çıkarabilecekleri, araştırmacı sorgulayıcı, üretken, öz güven sahibi bireyler olmasını hedefler. Gençlerde merak duygusu, öğrenme şevki ve keşfetme mutluluğu uyandırmayı amaçlamaktadır. Kulüp faaliyetleri dahilinde takım çalışması yapabilme, kendisini ifade edebilme, proje yönetebilme becerilerini geliştirir. Bilginin gençlere anlaşılır bir biçimde aktarılması bunu yaparken de bilginin fark ederek merak duygularının araştırma ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesine olanak sağlar. Bilim ve Teknolojileri Kulübü yöneticiliğine Genel Koordinatör Altay Murat ŞİMŞEK getirilmiştir.

İNGİLİZCE SCRABBLE KULÜBÜ

İngilizce Scrabble kulübünün temel hedefi ,öğrencilerin ingilizce kelime bilgilerini keyifli bir atmosfer sağlayarak arttırmaktır.Öğrenciler kulüp saatlerinde yanlarında getirdikleri sözlükleri kullanarak,yeni kelimeler türetmeyi ,eğlenceli bir ortamda  birbirleriyle ingilizce konuşarak ,ingilizce konuşma yetilerini  geliştirmeyi sağlamış olacaklardır. Okullar arası turnuvalar da öğrenci gönderen kulübümüz ingilizce yi seven ve kelime hazinesini geliştirmek isteyen öğrencileri bekliyor…

GAZETECİLİK - YAZARLIK KULÜBÜ

Gazetecilik- köşe yazarlığı – magazin yazarlığı – muhabirlik gibi gazetecilikle ilgili faaliyetleri yürütmek, gazeteciliğe hevesli olan öğrencilerin gazetecilik bilgilerini artırmak için kolejimize tanınmış gazeteciler ve yazarlar davet edilerek dersler – konferanslar verdirilecek öğrencilere devamlı haber yazıları yazdırılarak bu sahada yetiştirilecek ve gazete tesislerine geziler tertip edildiği gibi tanınmış gazeteciler Misal : Uğur Dündar – Yüksel Aytuğ –Mehmet Soysal – Fatih Altaylı – Ertuğrul Özkök vs gibi şahsiyetler davet edilip konferanslar veya seminerler tertip edilecektir.

KÜTÜPHANECİLİK VE KİTAP SEVENLER KULÜBÜ

Bu kulüp üyeleri yeni çıkan kitapları takip edecek, birbirleriyle kitap değişimi yapacak, topladıkları kitapları köy okullarına gönderecek veya köy okullarına gezi tertip edip kitapları beraberlerinde götürecek şehrin muhtelif yerlerinde kitap sergileri açacak, kitap okumanın önemini çevreye yaymaya çalışacak ve yazarlarla okulumuzda söyleşiler düzenleyeceklerdir. Kitap Sevenler Kulübü Yöneticiliğine Genel Koordinatör Tuncay ŞİMŞEK getirilmiştir.

FELSEFE KULÜBÜ

Okul içinde lise öğrencileri arasında  araştırmalar ve çalışmalar yaparak ,felsefeye ilgi ve merak uyandırmak ,özgür,yaratıcı  ve eleştirisel düşünme yeteneğinin gelişmesine ortam hazırlamak,okuma ve araştırmaya teşvik etmektir.

MEZUNLAR KULÜBÜ

Çeyrek asır içinde Ahmet Şimşek Koleji’nden mezun olan tüm öğrencilerin adresleri tespit edilip bu öğrencilere mektup, gazete ilanı, e-mail vasıtasıyla ulaşılacak, mezunlar toplantısı, pilav–döner günü, anma törenleri, buluşma ve sorunları gibi bir araya gelme konuları tespit edilip devamlı birlik ve beraberlik temin edilecektir. Mezunlar Kulübü Yöneticiliğine Genel Koordinatör Altay Murat ŞİMŞEK getirilmiştir.